Avtalsvillkor för privatpersoner

1. För att kunna använda Sykurserna och tillhörande mönster måste du bli medlem mot faktura eller abonnemang. Abonnemanget kan du avsluta efter en månad, om du vill det.

2. Sykurser köper server av ett annat företag och kan därför inte ta fullt ansvar för distributionen från server till din skärm, Problem med hemsidan kan bero på fel hos din nätverksoperatör eller företaget som erhåller Sykursers servrar. Omständigheter kring detta kan därför Sykurser ej ansvara för. Ingen återbetalning till kund kommer att ske.

3. Medlemsuppgifterna är skyddade av Sykurser och kommer inte att säljas.

4. Medlemskonton får ej delas med andra. Du är själv ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt.

5. Svensk och internationell lag gäller fullt ut på Sykurser, Mönster och filmer får inte spridas vidare.

6. Medlemskonton får endast användas för privat bruk och får ej användas för visning av Sykurser för masspublik.

7. Sykurser förbehåller sig rätten att göra ändringar i innehåll, rutiner, system och drift utan förvarning.

8. Vid eventuella prisändringar förbehåller sig Sykurser sig rätten att stoppa förnyelsen av det löpande abonnemanget.

9. Vid mindre ändringar i avtalsvillkoren förbehåller sig Sykurser rätten att utföra dessa utan att meddela existerande medlemmar. Vid större ändringar skickas dock information ut till samtliga medlemmar.

10.  Vid brott mot avtalsvillkoren kan Sykurser när som helst, utan förvarning, avsluta ditt medlemskap och stoppa ditt abonnemang.

11. Vid ekonomisk förlust till följd av avtalsbrott förbehåller sig Sykurser att kräva kompensation.

12. Eventuella tvister skall i första hand alltid försöka lösas genom dialog mellan de inblandande. Om tvisten ej kan lösas på detta sätt går ärendet vidare och bedöms enligt Svensk lag.

I enlighet det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation) beskrivs här hur vi använder dina personuppgifter. Genom att fortsätta använda Sykurser.se godkänner du dessa villkor.

Vi spara sådan information som du uppger på vår webbplats.

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi behöver använda dina personuppgifter:

  • ge dig åtkomst till vår webbplats och de tjänster, den kundservice som du behöver.
  • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa problem med ditt konto eller våra webbplatser, driva in avgifter, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;

Vi använder Stripe som betaltjänst, deras webbplats har egna integritetspolicyer.

Om du önskar bli raderad från Sykurser.ses system mejla till info@sykurser.se så löser vi det.